bg-wire

Lespakket aarding

Waarom aarden? Een vraag die u wellicht al vaak gesteld is.

In het lespakket aarding vindt u alle begrippen en principes van aarding op een rijtje: van aardingslus tot isolatieweerstand, van aardelektrode tot equipotentiale verbinding, van aardingsweerstand tot differentieelschakelaar.

In korte en duidelijke teksten, met heldere tekeningen en schema’s krijgt u een overzicht van alle voorwaarden waaraan een veilige aardingsinstallatie moet voldoen.

U kunt het pakket op deze pagina doorbladeren en downloaden. Van die pdf kan u dan makkelijk zelf prints maken voor uw leerlingen.

Bij het lespakket hoort ook een lesvoorbereiding. Die kan u raadplegen via de download-knop op deze pagina.