bg-wire

Hier brandt de lamp!

Kent u Hier brandt de lamp!, het educatieve pakket dat vijfde- en zesdeklassers op een speelse manier inwijdt in de boeiende wereld van de elektriciteit?
Uw collega’s die het pakket al gebruikt hebben, hebben het al meer dan eens gezegd: het is ook voor minder technisch onderlegde leerkrachten interessant. Want de proefjes zijn gemakkelijk uit te voeren, de achtergrondinfo is in begrijpelijke taal opgesteld en de praktische leefwereld van kinderen staat centraal. Alle onderdelen van het pakket kunt u gratis downloaden op deze site. De opdrachtfiches voor de leerlingen kan u dan afdrukken of kopiëren.

Wat?

Het pakket is verdeeld in drie delen.

  • In het eerste deel leren de kinderen dat elektriciteit echt overal aanwezig is in ons dagelijks leven.
  • In het tweede deel ontdekken ze door te observeren, experimenteren, ordenen, tekenen en redeneren enkele basisprincipes en -begrippen van elektriciteit.
  • In het derde en laatste deel passen ze de opgedane kennis toe op een alledaags elektrisch toestel.

Hoe te gebruiken?

De drie opdrachtpakketten bevatten handige opdrachtenfiches die u de leerlingen kan voorleggen. De algemene lerarenhandleiding gaat dieper in op het doel en de aanpak van de verschillende deeltrajecten en bevat nuttige didactische aanwijzingen.

Waarom?

  1. Het pakket sluit aan bij de leerdoelen en eindtermen Wereldoriëntatie-Techniek.
  2. Ook leerlingen zonder technische knobbel werken enthousiast mee.
  3. U kunt kiezen of u het pakket helemaal of gedeeltelijk doorloopt.
  4. Er is een uitgebreide leerkrachtenhandleiding en alle oplossingen staan online.
  5. U hoeft zelf geen technisch expert te zijn om het pakket goed te kunnen gebruiken.
  6. Het pakket is helemaal gratis en u kunt het downloaden wanneer u maar wilt.