bg-wire

Extra voor convenantscholen

In het verleden konden scholen een convenant ondertekenen met Vormelek, het opleidingsfonds van de sector. Bij zo'n individueel samenwerkingsakkoord werden wederzijdse engagementen aangegaan over stages, de opleiding van leerkrachten, didactisch materiaal, ...

Sinds januari 2019 werd Vormelek officieel Volta! De bestaande convenanten afgesloten met Vormelek blijven geldig.

Heb je nog geen convenant? Neem dan zeker contact op met je regionaal adviseur en geniet ook van alle voordelen die een dergelijke convenant je biedt!

Welke voordelen heeft u als convenantschool?

 • Begeleiding bij stages/werkplekleren
  Volta zoekt samen met u boeiende stageplaatsen voor het voltijds onderwijs en werkplekken voor Leren & Werken in uw buurt (voor jongeren, werkzoekenden en volwassenen in opleiding). 
  Er is bovendien een stagecharter en een opleiding om jongeren beter te kunnen coachen op de werkvloer.
 • Polo
  Uw leerlingen van het 5e jaar en alle leerlingen van het deeltijds onderwijs krijgen een hippe polo als werkkledij. De bedoeling is om zo de beroepsfierheid van de leerlingen op te krikken.
 • U krijgt een spandoek ‘Hoog tijd voor elektriciteit’ om de zichtbaarheid van uw richtingen te verhogen.
 • U kan de Stroomkring XL ontlenen voor doedagen, opendeurdagen of technieklessen.
 • Volta organiseert geregeld praktijkdagen voor leerkrachten.
 • Volta ondersteunt u in uw zoektocht naar een boeiend werf- of bedrijfsbezoek.
 • U kunt Volta contacteren om externe juryleden te vinden voor de evaluatie van de GIP’s in uw school.
 • U wordt op de hoogte gebracht van interessante opleidingen of kortingen die groothandels en fabrikanten aanbieden.
 • Volta stelt ook didactisch materiaal ter beschikking. Bijvoorbeeld: Foutzoeken-in-a-box, train-the-trainer inbegrepen.
 • Heeft u een technische vraag? Wij trachten u in de mate van het mogelijke een antwoord te geven.
 • Safety First is een praktische gids: 50 bladzijden met tips & tricks én levenbelangrijke informatie over veligheid op de werkvloer. Bestellen kan hier.

Interesse in een bevoorrecht partnerschap met Volta?

Neem contact op met uw regionaal adviseur of vraag meer info via contact@volta-org.be of tel. 02 476 16 76.