bg-wire

Promotie

Het elektrotechnisch onderwijs verdient meer aandacht. De websites ElektroClub (10 tot 14) en WATT’s Up (+14) helpen u daarbij. Zij bieden een leuke, toegankelijke en spannende instap in de wereld van elektriciteit.