bg-wire

Onze samenleving heeft nood aan technisch talent. Voor veel kinderen is een keuze voor een technisch beroep echter niet evident en vooral erg onbekend. Het is dus hoog tijd om jongeren aan te moedigen om hun passie voor techniek te ontdekken en hen te helpen de juiste keuzes te maken in hun schoolloopbaan.
Als leerkracht speelt u daar een cruciale rol in, zeker in het basisonderwijs. U kent de talenten van uw leerlingen als geen ander. In het laatste jaar van het basisonderwijs moeten zij met hun ouders belangrijke keuzes maken. U kan hen attent maken op de kansen die het (elektro)technisch onderwijs biedt.
Maar ook in uw klas kan u hen warm maken voor techniek door boeiende lessen en projecten op te zetten. We willen u daarin op alle mogelijke manieren ondersteunen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op Stroomstoot